خودکفایی صنعت آذربایجان
نام مدیر عامل : رحیم منافیان
تلفن : 34455192-041
آدرس سایت :
تلفن : 34455192-041
فکس : 34455180-041
ایمیل :

توزیع مواد اولیه صنعتی

تمامی حقوق مادی و م معنوی این سایت نزد انجمن سازندگان ماشین قطعه و مجموعه صنعتی و خودروی تبریز محفوظ می باشد . اجرا، پشتیبانی ،طراحی شرکت صدر افزار