تراش ابزار پارس

نمايندگي انحصاري تیغچه های ZCC ، گیج های اندازه گیری

تمامی حقوق مادی و م معنوی این سایت نزد انجمن سازندگان ماشین قطعه و مجموعه صنعتی و خودروی تبریز محفوظ می باشد . اجرا، پشتیبانی ،طراحی شرکت صدر افزار