تدبیران ذوب
نام مدیر عامل : رضا رسول زاده
تلفن : 34251848-041
آدرس سایت :
تلفن : 34251848-041
فکس : 34251848-041
ایمیل :

فورجینگ قطعات خودرو

تمامی حقوق مادی و م معنوی این سایت نزد انجمن سازندگان ماشین قطعه و مجموعه صنعتی و خودروی تبریز محفوظ می باشد . اجرا، پشتیبانی ،طراحی شرکت صدر افزار